Home » Тендери за рекламни услуги » Институтот за Акредитација на РМ бара услуги за Промоција на системот за акредитација

Институтот за Акредитација на РМ бара услуги за Промоција на системот за акредитација

Назив на договорниот орган: Институт за Акредитација на Република Македонија

Предмет на договорот за јавна набавка: Промоција на системот за акредитација

Проценета вредност без ДДВ: 700.000,00 ден

Критериум за доделување на договор: Најниска цена

Понудите да се достават најдоцна до: 25.03.2014 во 15.00 часот

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=b9733e65-f9c3-4c53-bd64-c6fb915cd6b2

Автор Борис Ефтимовски

Борис е маркетинг и ПР професионалец, основач на Маркетинг365. Во своето работно портфолио, вклучува работни ангажмани за повеќе домашни и интернационални мали, средни и големи компании каде бил вклучен како маркетинг/ПР менаџер или консултант. Доколку Ви е потребна асистенција или консултација за Вашите маркетинг, ПР или продажни активности пишете му на: boris@marketing365.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365