Home » Интернет маркетинг речник – B

Интернет маркетинг речник – B

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________
B2B

Business to business е бизнис модел каде главните купувачи се други бизниси, односно фирми. Општите B2B веб страни вклучуваат онлајн продавници каде компаниите можат да купат материјали и опрема.

Backlinks

Сите линкови кои водат до одредена веб страна, таканаречени inboud линкови

Banner ad

Графичка веб реклама, најчесто со димензии 468×60 пиксели

Banner blindness

Тенденцијата на посетителите да ги игнорираат банер огласите, дури и кога тие содржат информации кои всушност постетителите ги бараат.

Banner exchange

Мрежа на веб страни, каде самите страни си разменуваат банер огласи меѓусебно

Blind links

Текстулаен или графички хиперлинк кој јасно не одредува каде треба да води линкот

Blind traffic

Сообраќај на веб страната генериран од “слепи линкови” (blind links)

Boutique

Агенција кои нуди ограничени услуги, на пример ја создава креативата, но не нуди закуп на медиа простор, истражување и слично. Обично тоа се релативно мали компании

BPS

Bits per second (бита во секунда) е количество на податоци, наречени битови, кои може да бидат трансферирани низ мрежата за една секунда. Кога количината надминува 100,000 bps тоа би се прикажало како 1 мегабит во секунда (mbps)

Browser/Пребарувач

Компјутерски софтвер кој овозможува пристап и прикажување на на текстуални или графички веб страни на world wide web (WWW). Два најпознати пребарувачи се Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigation

Button

Вид на огласна рклама помала од банер и најчесто поставена во делови од веб страната каде просторот е ограничен, како на пример во тесните колони од левата или десната страна на Веб страната

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365