Home » Интернет маркетинг речник – G

Интернет маркетинг речник – G

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

 

Gateway domain name

Име на домен чија цел е да го насошува сообраќајот на главната страна. Портата често има клучни зборови во името на доменот  како би фаќал сурфери кои бараат соодветна тема.

GIF

Графички менливата форма  (GIF) е графички документ. Повеќето банери се креирани во GIF формат. Попопуларен од JPEG формат. GIF89a или анимирани GIFs се секвенци на стандардени GIF слики комбинирани да создадат анимирани банери. Овие анимирани банери имаат за цел да генерираат повисоки стапки на клик отколку неанимираните банери.

Graphical search inventory

Банери, и други типови на огласувачки единици кои може да бидат синхронизирани за клучни зборови. Вклучуваат pop-ups, пребарувачи алатки и збогатени медии.

Guerilla marketing

Неконвенционален маркетинг наменет за добивање максимум резултати со минимум ресурси

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365