Home » Интернет маркетинг речник – N

Интернет маркетинг речник – N

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

Navigation

Навигација од една Интернет страна на друга Интернет страна

Netiquette

Кратеница за Network ettiquette, согласност правилата и условите за онлајн однесување.

Newbie

Термин кој означува нова Веб страна на Интернет

Network effect

Феномен каде услугата зтанува повредна поради зголемениот број на луѓе кои ја користат, со што се зголемува бројот на луѓе кои подоцна ќе се прилагодат и ќе ја користат

Niche

Дел од пазарот кој се состои од луѓе кои се интересираат за производи и услуги од одредена гранка. Често се поистоветува со таргетиран пазар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365