Home » Интернет маркетинг речник – O

Интернет маркетинг речник – O

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

Off-site optimization
Оптимизирачки фактори како домеин име, популарност на линкот и репутација на линкот, која не може да се промени преку HTML кодот

On-pack offer

Комуникација со купувачи преку амбалажата на производот што го купуваат

On-site optimization

Оптимизација преку модификување на факторите во кодот на страната, како што се фрекфентноста на клучните зборови, местото на клучните зборови, насловот и слично

Opt-in email

Процес каде корисникот се согласува да добива е-меил, најчесто реклами за одредена теми и производи за кои тој се интересира

Opt-out

Алатка со која корисникот ќе се одјави за да не добива повеќе маркетинг пораки на е-меил, односно да се одјави од opt-in

OTS/H (opportunity to see/hear)

Темин кој означува “можност да се види/слушне” одреден рекламен оглас. Кога станува збор за Интернет ова е исто како и page view (прикажувања на страна)

Outbound link

Линк на една Веб страна која води до друга страница, без разлика дали е на истата Веб страна или на друга

Outsourcing

Процес ракување на повеќе фунции во базата на податоци од страна на екстени бироа за услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365