Home » Интернет маркетинг речник – U

Интернет маркетинг речник – U

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

Underdelivery

Сервирање на помалку импресии, посетители или кликови од договорениот број во одреден период

Unique users

Број на поединци кои посетуваат веб страна во специфичен временски период.

Unique visitor

Единствен посетител е оној кој има единстевна адреса од којa пристапува на веб страната за прв пат во денот (или во друг специфичен период). Посетителот кој во истиот ден се враќа повторно на страната не се брои. Бројката на единствени посетители кажува колку различни посетители се ваша публика во одреден период, но не колку тие ја посетувале страната во тој период.

Update

Модификација на податоци од база на податоци со внесување на нови информации или отстранување. Внесувањето или се врши рачно (брзо и ефтино) или онлајн (поспоро и поскапо).

Upload

Процес на префрлување на податоци од локален драјв на сервер – обично тогаш информациите стануваа достапни преку интернет

Up sell

Процес на овозможување на дополнителна понуда за поврзани производи/услуги на потрошувачот откако претходно ќе се пријави за купување но пред да се изврши трансакцијата.

URL

Локација на податоци на интернет. Uniform Resource Locator (URL) е интернет адреса на Веб страна на world wide web (www)

USP

Скратеница за единствена продажна понуда. Единствените придобивки кои ги нудат компаниите на потрошувачите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365