Home » Интернет маркетинг речник – Z

Интернет маркетинг речник – Z

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

Zine

Списанија кои се публикувани онлајн наместо во принтана верзија. Вообичаено покриваат специфични теми и имаат точно таргерирани читатели.

 Zone

Некои пребарувачи им дозволуваат на посетителите  да ги лимитираат пребарувањата  во специфични зони- подобро опишани како тематски делови. Посетителот може, на пример, да избере да бара само документи од одредени географски области или само документи креаирани во специфична временска рамка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365