Home » Ресурсен центар – Истражувања

Ресурсен центар – Истражувања

[Ресурсен центар] Е-трговија во Република Македонија

Агенција: Инсајдер ИД Навики на потрошувачите за купување на интернет Проценка на пазар, финансиски проекции и потенцијал на е-трговијата Предвидувања и сценарија 2017 – 2023 Електронската трговија во последната декада доживува екстремен подем во споредба со класичните продавници во светот, каде потрошувачите се повеќе ги заменуваат класичните со е-продавници. Приближно ... Read More »

Marketing365 Marketing365 Marketing365