Home » Во фокусот » Интерактивните видео реклами со повик кон акција се најефикасен формат

Интерактивните видео реклами со повик кон акција се најефикасен формат

Но, ако сакате да постигнете максимални резултати, мора да бидете брзи

Едно истражување на интерактивните видео реклами на мобилни телефони покажа дека оние со повик за акција (Call to action-CTA) генерираат највисоко ниво на ангажман на потрошувачите, но за да го оптимизираат овај ангажман, огласувачите мора да бидат брзи и да ги упатат гледачите што треба да се направи, веќе во првите пет секунди од спотот.

Според истражувањето The Interactive Ad Effect: CTAs in Mobile Video Shoppable Ads, објавено од страна на Интерактивното огласувачко биро (IAB) и нивниот оддел Digital Video Center of Excellence, интерактивните реклами со повик за акција (CTA) привлекуваат поголемо вниманието од корисниците и потрошувачите одговараат на нив со повеќе внимание и размислувања за пораката на спотот.

Аналитичарите тестирале три одделни CTA елементи на интерактивните реклами за купување, на четири различни вертикали, со 70 испитаници во Остин и Чикаго, и утврдиле дека сите CTA елементи биле ефикасни во привлекувањето на внимание.

Но, оние со порака “Дознај повеќе”, дале најдобри резултати и највисоко ниво на одговор. Пораката “Дознај повеќе” била значително поефикасна од пораката “купи сега”, се наведува во истражувањето.

Истражувачите исто така откриле дека нивото на внимание е најголемо во текот на првите пет секунди на интерактивна реклама со CTA елемент, што укажува на потребата за огласувачите да ја вклучат својата порака многу рано во видео спотовите. И воопшто, на корисниците им се допаѓаат реклами кои им овозможуваат директно да купат некој производ преку рекламата.

“Овие резултати укажуваат на тоа дека корисниците ја препознаваат можноста да купуваат или да дознаат повеќе уште на самиот почеток”, вели Сју Хоган, постар заменик претседател за истражување и мерење во IAB.

“Големиот потенцијал на рекламите со можност за купување, според тоа, не е само во директните можности за купување, туку и во паметното ретаргетирање”, додава таа, и заклучи дека “ретаргетираните реклами ќе обезбедат поголем потенцијал за брендовите, како за конверзија во продажбата, така и за изградба на директен однос со потрошувачите”.

Ерик Џон, заменик директор на одделот Digital Video Center of Excellence во IAB , додава дека “првото ракување на брендот со потрошувачите треба да се фокусира на тоа да им се овозможи да дознаат повеќе за производот, пред да преминат на ‘shop now’ разговор. “

Тој ги советува огласувачите да тестираат и да научат да препознаат што најдобро функционира и зошто. “Пристапот базиран на податоци претставува основа за ефективни креативни иновации”, вели тој.

Истражувачите користеле три различни методологии: биометрика, следење на физичката возбуда преку срцевиот ритам и потењето (се однесува на вниманието и концентрацијата); следење на очите, за да се утврди колку луѓе ги прегледале рекламите, колку долго гледале и колку често; и прашалник за време и после тестирањето, со цел да се одредат мерки на потпомогнато сеќавање и други метрики на брендот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365