Home » Tag Archives: PR books

Tag Archives: PR books

Што треба да знаете за односите со јавност и каде да го прочитате тоа?

Постојат „прикаски“ дека теоријата е едно, а практиката во односите со јавноста е сосема нешто друго. Ако сте случајно од оние што се согласуваат со ова мислење на не така мал број PR практичари, веруваjте вие сте во голема заблуда. Се разбира, практикувањето на односите со јавноста има свои специфики, ... Read More »

Marketing365 Marketing365 Marketing365