Home » Во фокусот » Оглас за маркетинг менаџер

Оглас за маркетинг менаџер

ОГЛАС ЗА МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР 

за брендовите: Martini, Grey Goose, Bacardi, Bombay Sapphire, Dewar’s & Eristoff

Квалификации:

 • Универзитетско образование (Економија, Бизнис администрација или Маркетинг)
 • Најмалку 3 години работно искуство на иста или слична позиција
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office
 • Искреност, отвореност, однесување со почит, насоченост кон постигнување на исклучителни резултати, тимски играч, лојалност, склоност кон учење и отвореност кон нови искуства и знаење

Одговорности:

 • Развива, приспособува и имплементира маркетинг стратегија за брендот
 • Развива, спроведува и врши мониторинг на реализацијата на маркетинг концептите за референтниот бренд
 • Раководење со развојот на промотивни концепти во соработка со надворешните агенции и соодветните сектори (продажба, трејд маркетинг, набавка, финансии)
 • Управување и координирање на работата на агенциите и превземање соодветни мерки и активности во координација со претпоставениот, со цел подобрување на перформансите
 • Координација и управување на работата на агенциите со цел добивање на соодветни креативни, комуникациски и медиумски стратегии во согласност со одобрената стратегија и планови за брендот
 • Планирање и следење на буџетот, договарање и реализација на соодветни корекции во случај на отстапувања
 • Управување со активностите на социјалните мрежи;
 • Управување со електронскии печатени маркетинг медиуми.

Сите заинтересирани кандидати својата Професионална Биографија можат да ја испратат на следната e-mail адреса: hr@altea-mm.com, со ЗАДОЛЖИТЕЛНА назнака на апликацијата „за оглас за Маркетинг Менаџер“.

Напомена:

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365