Home » Во фокусот » Значењето на native advertising

Значењето на native advertising

Native advertising е вид на огласување , обично на интернет, но и на друго место, кој одговара на обликот и функцијата на платформата на која се појавува. Во многу случаи се манифестира како статија или видео продукција на огласувачите со посебна намера да промовира производ, додека неговиот облик е идентичен со редакциската содржина. Зборот “native” се однесува на таа кохерентност на содржините со другите медиуми кои се појавуваат на таа платформа. Native огласите одговараат со визуелниот дизајн на медиумот и платформата и изгледаат како природна и вообичаена содржина.

Native-advertising

Native advertising е дефинитивно еден од каналите за успешно огласување и тоа заради природното поврзување низ интересите и потребите на луѓето, што и самиот негов назив зборува. Со оглед на тоа дека потрошувачите денес се изложени на бројни пораки, а нивното внимание и нивната конзумација на одредени медиуми и канали е се поселективна и пократка, концептот на native advertising деде добар одговор. Преку native,  пораките на брендот се појавуваат во моментот кога потрошувачот е сензибилен на темата која му ја пласираме, значи постои интерес и потреба и со тоа ефикасноста на комуникациската порака е поголема”, тврди Сања Петек Мујачиќ, извршен директор на агенцијата Bruketa&Žinić OM.

Слично уредување

Најголемите социјални платформи во светот како што се Facebook, Twitter, Instagram и Tumblr, секојдневно користат native advertising, а и познатите весници како Forbes, Wall Street Journal, New York Times и USA Today започнаа да ги воведуваат тие нови рекламни интеграции на десктоп и на паметните телефони на корисниците, а тие “реклами“ одговараат на обликот и функцијата на уредувачката политика на нивните медиуми.

Оваа форма на огласување е идеална за градење на свеста за брендот како и за изградба на досегот, а брендовите кои користат native огласување во голема мера ја зголемуваат можноста за квалитетни lead-ови. Досегашните истражувања исто така покажаа дека корисниците повеќе време се задржуваат на native содржините, кои визуелно може да бидат значајно поатрактивни од стандардните формати, а корисниците се склони да ја споделат таквата содржина и на друштвените мрежи. На одреден начин, таа „shareable“ компонента на native огласувањато често донесува и најголема вредност. Секако, многу е битно и тоа дека native содржината е контекстуално релевантна, односно дека “природно“ се вклопува на дигиталната платформа на која се користи“, тврди Игор Позиниќ, online media менаџер во Universal McCann.

Како што вели Позаниќ, дигиталниот native advertising во Хрватска се користи се повеќе, особено во последниве години, а најпосетените дигитални медиуми во Хрватска имаат и оформени тимови кои се специјализирани за продукција на native содржина.

Светските истражувања покажаа дека потрошувачите 25 % повеќе внимание им посветуваат на native огласите, одколку на стандардните банери. Исто така, native advertising потрошувачите го следат дури 2 % повеќе од останатата содржина на одреден медиум и еднаков број на секунди се задржуваат на нив како и на останатите медиумски содржини.  Дури 97 % конзументи на медиумите кои ги пратат медиумите преку паметните телефони, сметаат дека native огласите ќе влијаат во постигнувањето на целите на брендот.  Важно е да се истакне дека истражувањата покажаа дека native advertising го зголемува купувањето дури за 18 % повеќе од класичните банери.

Петек Мујачиќ истакнува дека една од предностите на квалитетните native проекти е собирањето на податоци. Како што таа тврди, тоа на брендовите им овозможува да изградат big data analysis систем преку кој можат да прават континуирана анализа на секојдневниот инпут на однесувањето на потрошувачите. Тие податоци потоа се собираат, проценуваат и трансформираат во насоки за стратегија, тактички операции и медиски закуп. Исто така, истакнува дека содржината креирана по пат на native ги инпирира и ангажира корисниците и поттикнува свест за потребата за купување и конзумација на некој производ или услуга.

Секако дека треба да се има на ум дека native е само една од алатките за интегрирани комуникации, како и тоа дека изборот на каналот и тактиката треба да се темели на оние канали кои се најефикасни во однос на поставената цел.  Понекогаш тоа е  native, а понекогаш нешто друго. И покрај тоа, треба да се води сметка за конзистентно комуницирање на атрибутите на брендот и клучните пораки во сите канали“ порачува Петек Мујачиќ.

Платформите за native advertising се делат во две категории, односно “отворени” и “затворени” платформи. Затворени платформи се форматите кои се созадени од самите брендови за цел промоција на сопственте содржини на своите веб страници. Огласите како нив видени на овие платформи, нема да се гледаат на другите платформи бидејќи рекламите распоредени на затворените платформи  потекнуваат од платформата на самиот бренд. Популарни примери се Promoted Tweets на Twitter, Sponsored Stories на Facebook и TrueView Video Ads на YouTube.

Пласирање на огласи

Отворените платформи се дефинирани за промоција на брендот и содржините на брендот на повеќе платформи, но преку некои варијации и друг начин на пласирање на огласите. За разлика од затворените платформи, овие содржини може да се појават надвор од тие веб страници по други платформи, а таму ги пласираат самите огласувачи.

Во најголем број случаи,  native advertising-от е всушност платена можност за доаѓање на нови купувачи по моделот˝pay to play˝, односно брендовите плаќаат за пласирање на содржина на платформа, надвор од нивните сопствени медиуми. Се работи за содржина која е корисна, интересна и специјално направена за одредена публика. Тоа никако не е традиционален оглас кој директно промовира една компанија, производ или услуга, а информациите се обично многу целно поставени како вредни информации. Сепак, иако содржината е вклопена во медиумот, сепак станува збор за изнајмување на туѓа дистрибуциска платформа и поради тоа е облик на огласување, иако не промовира производ или услуга така директно како огласувањето.

Корисничкото искуство и доживувањето не се прекинува со native advertising, бидејќи тие огласувачки решенија се поставени така што да не го попречуваат корисничкото нормално однесување на таа медиумска платформа. Брендовите сакаат native advertising-от да изгледа што послично со содржините на медиумот, и иако и медиумските платформи ја имаат истата желба, тие мораат да стават “предупредување“ дека станува збор за платена содржина, со цел да бидат сигурни дека се е 100 % транспарентно.

Сметам дека native уште прилично ќе се развива и се повеќе ќе се користи во комуникациските планови. Со својата идеја одговара на денешниот тренд на интегрирани комуникации во кои дојде до преклопување и замена на важноста на улогата на одредени канали, во време кога аналитиката и метриката станаа важни и можни во сите допирни точки на брендот и потрошувачите“ заклучи Петак Мујачиќ.

Извор: poslovni.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365