Home » Импресум

Импресум

Маркетинг365 (M365) е прв македонски портал за маркетинг, медиа и ПР индустријата, основан во октомври 2011 година.

Мисијата на Маркетинг365 е поголема афирмација и унапредување на маркетинг и ПР индустријата во Македонија, зголемување на транспарентноста во работењето на маркетинг и ПР компаниите од земјава и регионот, како и регионално бизнис вмрежување помеѓу агенциите, огласувачите и медиумите.

Маркетинг365 е добитник на признанијата: “Најдобар блог на Македонија“ (2011 и 2015 година) , “Највлијателен блог на Балканот кој доаѓа од Македонија“ (2011 година) и освојувач на Второ место во категоријата “Најдобар бизнис-информативен портал во Македонија“ (2014 година).

Почнувајќи од февруари 2015 година, Маркетинг365 е официјален претставник во Македонија на најпознатиот светски креативен фестивал Cannes Lions.

Издавач на Маркетинг365 е Друштвото за маркетинг и односи со јавност ДИГИТРОН 365 ДООЕЛ увоз-извоз  а главен и одговорен уредник е Борис Ефтимовски. Контакт e-mail : office@digitron.mk | Контакт телефон: +389 (0)70 865 897

ПОСТОЈАНИ АВТОРИ

Основач на порталот и уредник: Борис Ефтимовски

Борис  е маркетинг и ПР консултант.
Во своето работно портфолио вклучува работни ангажмани за повеќе домашни и странски компании каде најчесто бил вклучен како менаџер или главен консултант.
Контакт e-mail : boris@marketing365.mk

  • Автор: Маја Ташева

Маја е дипломиран економист, отсек „е-бизнис“ при Економскиот Факултет во Скопје. Континуирано ги следи новите маркетинг трендови, со особен интерес кон интернет маркетингот. Нејзините афинитети се наклонети кон интернационалните брендови од маркетинг индустријата, луксузните добра и информационите технологии и услуги односно нивните инспиративни и иновативни стратегии, кампањи и нови начини на комуникација.  e-mail : maja@marketing365.mk

  • Автор: Магдалена Шамбевска

Мaгдaленa е диплoмирaн менaџер – инженер нa инфoрмaциски системи нa факултетoт ФАМИС вo Битoлa. Веќе 3 гoдини рaбoти кaкo мaркетинг менaџер вo МА Nova Solutions вo Битoлa. Нејзини нaјгoлеми интереси се дигитaлниoт мaркетинг, герилa мaркетинг, кaкo и рaзвивaње мaркетинг стрaтегии и aктивнoсти зa рaзлични кoмпaнии низ Мaкедoнијa и стрaнствo, сo цел згoлемувaње нa нивнaтa прoдaжбa и јaкнење нa бренд. Контакт: magdalena@solutions.mk

  • Автор: Наташа Гулевска

Наташа работи како маркетинг менаџер. Во централниот фокус на нејзиниот ангажман се наоѓаат активности како осмислување на нови брендови и унапредување на маркетинг стратегиите на бројни домашни брендови . Завршува постдипломски студии од областа на јавните политики. Предизвик и се континуираниот личен раст и професионален развој. Контакт: natasha@solutions.mk

  • Автор: Душан Пецов

Душан се интересира за Brand Equity, Бренд Маркетинг и Однесувањето на потрошувачите. Моментално е ангажиран во Nestlé Македонија како Trainee in Trade Marketing.

 

Marketing365 Marketing365 Marketing365