Home » Во фокусот » Шведската хит “One Hour“ агенција !

Шведската хит “One Hour“ агенција !

Да, името на оваа агенција е баш One Hour Agency,  баш значи “Агенција за еден час“ и баш толку време бара на секој состанок – Еден час !

Станува збор за “чедото“ на Ben Langeveld и Ingmar Larsen, кои, заедно со неколку други креативци бараат само 60 минути од Вашето време. Нивниот слоган е : “Вие ни давате еден час. Ние генерираме квалитетни идеи“.

што добивате од агенцијата за еден час

Нивниот став е дека 1 час е повеќе од доволно за на еден состанок да се дадат повеќе идеи, можеби не и финално решение, но секако да се воспостави хемија во која агенцијата ќе го покаже целиот свој потенцијал за понатамошни заеднички активности.

OneHour

One Hour Agency е нова во редот агенција која промовира неконвенцијален начин на работа и состанување, заедно во редот на агенции како “World’s Fastest Agency” или “Pay What You Want”.

Како што велат основачите, ако брифот помине во најдобар ред потоа можеме да понудиме и други “пакети“ :)

Агенција за еден час

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365