Агенции за clipping и истражување на пазарот

Пресс Клипинг / Press Clipping

Адреса: Бул. Партизански одреди бр. 62, ламела Ц, Скопје
Телефон: + 389 2 3094 025
e-mail
anita.popovska@pressclipping.com.mk
goran.stojanovic@pressclipping.com.mk