Контакт

 

Доколку сакате да ни пишете во врска со некоја објавена вест, да ни пратите соопштение или покана за журка :) Ве молиме користете ја e-mail адресата : contact@marketing365.mk

Доколку сакате да дознаете повеќе околу можностите за огласување или пласирање на комерцијални текстови, користете ја e-mail адресата: office@digitron.mk


 

Издавач на порталот е компанијата : Дигитрон365 дооел увоз-извоз

Адреса: ул. Московска 6а, 1000 Скопје, Р.Македонија

Контакт: 070 865 897

 

ИМПРЕСУМ

ОФИЦИЈАЛЕН ЦЕНОВНИК ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА МАРКЕТИНГ365