LIVE: Интерактивни извештаи за макроекономски податоци!

Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД креира интерактивни извештаи со користење на макроекономски податоци од меѓународните финансиски институции и организации. Целта е главните макроекономски податоци да се сумираат на едно место и преку едноставно прикажување корисниците да бидат во можност за кратко време добијат корисни информации.

Во зависност од типот и достапноста на податоците, извештаите се ажурираат месечно, квартално или годишно. За повеќе информации во однос на извештајот контактирајте на info@insider.mk или +389 71 210 471

 

Gross Domestic Product:

Consumer price index: