Македонски радио станици

[ << НАЗАД КОН ДАТАБАЗА НА МАКЕДОНСКИ МЕДИУМИ ]

Во продолжение следува Датабазата на македонски радио станици. Истата последно е ажурирана во: феверуари 2020

Напомена: Доколку оваа веб страна ја прелистувате преку мобилен уред, Ви препорачуваме да повикатe десктоп верзијa заради подобар преглед на табелата.

 

Радио Станица Правно лице Јaзик на програма Адреса Контакт емаил Телефон
НАЦИОНАЛНА ПОКРИЕНОСТ
Македонско радио – Прв програмски сервис Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонски јазик бул. Гоце Делчев бб Скопје – Центар direkcijamrt@mrt.com.mk 02/3241-763
Македонско радио – Втор програмски сервис Македонски јазик
Македонско радио – Трет програмски сервис Алабански јазик, Турски јазик, Бошњачки јазик, Српски јазик, Влашки јазик и Ромски јазик
РА Антена 5 Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5 Петров,Јаневски и Гушев ДОО Скопје Македонски јазик бул.Климент Охридски бр.66/1-13 Скопје agencija@antenna5.com.mk 02/3111-911
РА Канал 77 Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Македонски јазик ул.5-та Партиска Конференција бб,  Штип kanal77@kanal77.com.mk
finansii3@kanal77.com.mk
032/397-707
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје Радиодифузно трговско друштво        МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје Македонски јазик ул.507  бр.12 Скопје – Карпош Metropolisradio2007@yahoo.com; nikolina@metropolisradio.com.mk 02/3211-334
ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга Трговско радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга Албански јазик и Македонски јазик ЈНА бр.Кула 1/5, Струга radiojon2019@gmail.com 070/362-782
РЕГИОНАЛНА ПОКРИЕНОСТ
РТД АРАЧИНА, ДООЕЛ,Скопје Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА  ДООЕЛ с. Арачиново, Арачиново Албански јазик Крњево 164 бр.12 Скопје radioaracina@yahoo.com 02/3111-874
РА Буба Мара Трговско радиодифузно друштво БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје Македонски јазик и српски јазик бул. Партизански одреди 62-ламела Ц/мез.влез 1 Карпош Скопје – Карпош radio@bubamara.com.mk 02/3063-693
РА Ват Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ ДОО Скопје Албански јазик ул. Ванчо Мицков бр.17б, Скопје, Карпош ekrem@vati.com.mk 02/3063-086
РА Зона М-1 Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје Македонски јазик ул. Благоја Стевковски бр.65, Скопје – Гази Баба info@zonam1radio.com.mk 02/2522-275
УРБАН ФМ РАДИО Трговско радиодифузно друштво УРБАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Скопје Македонски јазик ул.Никола Парапунов бр.41, Скопје-Центар urbanfm.sk@gmail.com 02/3226-990
РА Клуб ФМ Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје Македонски јазик бул.8-ми Септември бр.13, Скопје-Карпош info@clubfm.mk; clubfmmkd@yahoo.com  velkovska73@yahoo.com 02/3111-511; 02/3290-355
РА Лајф ФМ Трговско радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ  Скoпје Македонски јазик Бул.Партизански одреди бр.7/21 Скопје liferadio89.1@gmail.com 02/3246-891
РА Роса АБ Радиодифузно трговско друштво РАДИО РОСА – АБ ДООЕЛ Скопје Македонски јазик Бул.Партизански одреди бр.48/2 Скопје – Карпош contact@radiorosa.com.mk 02/3068-300
РА РФМ Трговско радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје Македонски јазик ул.Милан Мијалковиќ бр.54 Скопје – Кисела Вода radio.france.macedonia@gmail.com 02/ 5118-855
РА Сити Трговско радиодифузно друштво СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје Македонски јазик бул.8-ми Септември бр.13, Скопје-Карпош cityradio@cityradio.com.mk savev@cityradio.com.mk 02/3111-511; 02/3290-355
РА Скај Радиодифузно трговско друштво СКАЈ РАДИО Теодор ДООЕЛ – Скопје Македонски јазик бул.Климент Охридски бр.45/6 skyradio@unet.com.mk; info@skyradio.mk 02/3132-065
РАДИО ХИТ ФМ  ДООЕЛ Скопје Трговско радиодифузно друштво РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје Македонски јазик бул. 3-та Македонска Бригада бб, нас.Аеродром, Скопје info@hepiradio.mk                           (за достава на документи); homeradiomk@gmail.com, radiohitmk@@gmail.com 078/835-055
РА Спортско радио 90,3 ФМ ЕФ-ЕМ  90.3-СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Македонски јазик ул.8-ми Септември бб Скопје – Карпош sportskoradio@yahoo.com 02/3121-903
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 Непрофитна радиодифузна организациона единица УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Скопје Македонски јазик бул.Гоце Делчев бр.9 Скопје – Центар ukim@ukim.edu.mk; j.bacovska@pf.ukim.edu.mk 02/3222-909; 02/3222-907
КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје Трговско радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје Македонски јазик ул.Козле бр.12/1 а Скопје – Карпош info@capitolfm.mk                                          (за достава на документи); 02/3083-355 075202525
РА Фортуна Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОРТУНА Виолета ДООЕЛ Скопје Македонски јазик ул.11-ти Октомври бр.25, Скопје – Центар elena@radiofortuna.com.mk 02/3120-422
РА Џез ФМ Трговско радиодифузно друштво ЏЕЗ фм Љупчо ДООЕЛ – Скопје Македонски јазик ул.Симче Настевски бр.9Б, Скопје – Бутел   ул.Будимпештанска бр.19А  (адреса за достава) jazzfmmk@yahoo.com 02/2671-011
ЛОКАЛНА ПОКРИЕНОСТ
Скај радио плус Трговско радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово Македонски јазик ул.Вељко Влаховиќ бр.19,  Берово skajradiovese@yahoo.com 033/470-036
РА 106 Трговско радиодифузно друштво РАДИО 106 Битола ДООЕЛ Македонски јазик ул.Крушевска бр.6-г, Битола 106radio@gmail.com 047/228-106
РА Актуел Трговско Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ Македонски јазик бул.1-ви мај бр.36а, Битола radio105@t-home.mk;  radio105bt@hotmail.com 047/609-205
РА Б-97 Трговско Радио – Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола Македонски јазик ул.Јане Сандански бр.30 radiobe97bitola@gmail.com 047/255-535
РА Делфин Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола Македонски јазик ул. Партизанска бр.5, Битола radiodelfin@t.mk 078/254-812
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА – Универзитет Свети Климент Охридски Битола Македонски јазик ул.Партизанска бб Битола rektorat@uklo.edu.mk; tgsonja@yahoo.com 047/222-290
РА Валандово Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово Македонски јазик  ул.6-ти Ноември бр.41 Валандово dionisn@yahoo.com
РА Голди Трговско радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес Македонски јазик ул.Илинденска бр.2/36 Велес radiogoldi@t-home.mk 043/614-103
РА Мерак 5 ФМ Трговско Радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес Македонски јазик ул.Петар Делјан бр.59, Велес 5fm@5fm.mk 043/231-523
РАДИОЛАКОСТА Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА  ДООЕЛ Виница Македонски јазик radiolakosta@live.com 033/360-300
РА Комета Трговско радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар Македонски јазик ул.Никола Парапунов бр.201, Гостивар radiokometa@hotmail.com
radiokometa@radiokometa.com.mk
042/213-773
РА ПРО-ФМ Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Гостивар Албански јазик ул.18-ти Ноември бб Гостивар profm92@hotmail.com
БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар Трговско радиодифузно друштво БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар македонски, албански и турски јазик ул.Гоце Делчев бр.6/Сити Цен.-2 кат Гостивар radyobalkanfm@gmail.com 071/525-202
РА Тајм Трговско радиодифузно друштво РАДИО ТАЈМ Павле ДООЕЛ Гевгелија Македонски јазик ул.Илинденска бр.7б-9 Гевгелија radiotimefm@yahoo.com 034/214-995
РА Зора Трговско Радиодифузно друштво за радиоактивности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево Македонски јазик ул.Иво Лола Рибар бр.5, Делчево radiozorastojanco@yahoo.com
radiozora@yahoo.com
033/411-101           075 342 404
РА Галакси-2002 Трговско радиодифузно друштво ГАЛАКСИ-2002 ДООЕЛ Кавадарци Македонски јазик ул.Прилепска бр.3, Кавадарци info@galaxy1022fm.com; galaxy102@t-home.mk 043/416-161
РА Кавадарци Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДООЕЛ Кавадарци Македонски јазик ул. 7ми септември бр.1, Кавадарци radiokavadarci@yahoo.com 043/550-661
РА Александар Македонски Трговско радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ Македонски јазик ул. Ѓорче Петров бр.18 Кичево radioam@t-home.mk; ramak@t-home.mk 045/220-055
РАДИО АКОРД ДООЕЛ Кичево Трговско радио-дифузно друштво РАДИО АКОРД ДООЕЛ Кичево Македонски јазик ул.Тане Цалески бр.11 Кичево radioakord@hotmail.com 045/222-000
РА Медисон Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕДИСОН ДООЕЛ Кичево Македонски јазик бул. Ослободување бр.14/3 Кичево radio_medison@hotmail.com
radiomedison@hotmail.com
045/220-604
РА Ускана-Плус Трговско друштво за радиодифузија РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Албански јазик бул. Ослободување бр.44 Кичево radiouskana@hotmail.com 045/224-045
РА Кочани ФМ Радиодифузно трговско друштво РАДИО КОЧАНИ ФМ ДОО Кочани Македонски јазик ул. Љупчо Сантов бб Кочани radiofm_kocani@yahoo.com
radio_kocani@yahoo.com
033/612-613
РА Аљбана Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово Албански јазик ул. Братство единство бр.16, Куманово radio.albanaplus@outlook.com;       b.veliu@hotmail.com 031/427-720
072-661-941
072-251-186
РА Браво Трговско радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово Македонски јазик ул.Јоско Илиевски бр.49  Куманово mail@radiobravo.com.mk 031/439-888
РАДИО БУМ ДООЕЛ Куманово Трговско радиодифузно друштво РАДИО БУМ ДООЕЛ Куманово Македонски јазик и српски јазик ул.Илинденска бр.1 (поранешен комитет, трети кат), Куманово radiokmr@yahoo.com
РАДИО ЈЕХОНА ФМ Куманово Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЈЕХОНА ФМ ДООЕЛ Куманово Албански јазик ул.Христијан Тодоровски – КАРПОШ,         бр.38/5, Куманово radiojehona.ku@gmail.com 070/553-411
РА Пулс Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Кавадарци Македонски јазик ул.Фемо Кулаков бб Неготино aneta6713@yahoo.com 043/553-355
РА Лав Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид Македонски јазик ул.Живко Чинго бр.10 Охрид radiolavohrid@yahoo.com 046/256-234
РА МХ Трговско радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ – РАДИО Охрид ДООЕЛ Македонски јазик ул. Мирче Ацев бр.33 Охрид mxradio@t-home.mk 046/262-101   046/255-290   046/261-290
РА Супер Друштво со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ Македонски јазик ул.Македонски Просветители бб Охрид superradio@superradio.com.mk 046/260-078
РА 5 Чоки Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп Македонски јазик ул. Круме Волнароски бр.140, Прилеп radio5@t-home.mk 048/614-138
РА Мефф Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп Македонски јазик ул.Мирче Ацев бр.11-а, Прилеп radiomef@t-home.mk 048/411-111
РА Холидеј Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ Прилеп ДООЕЛ Македонски јазик ул. Мариовска бр.31, Прилеп radio_holidej@yahoo.com 048/422-485
РАДИО ПЕЛА ДООЕЛ Кривогаштани Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕЛА ДООЕЛ Кривогаштани Македонски јазик ул.„Браќа Мацановски“ бр.40, Кривогаштани radiopela@gmail.com 075/235-665
РА Еко Друштво за радиодифузна дејност, трговија и услуги   ЕКО РАДИО ДООЕЛ Пробиштип Македонски јазик ул.Цветко Тонев бб Пробиштип radioprobistip2010@gmail.com 032/616-104
РА Модеа Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ Свети Николе Македонски јазик ул.Вељко Влаховиќ бр.40Б, Свети Николе modea.m@hotmail.com 032/440-580
РА Свети Николе Трговско радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе Македонски јазик ул.Маршал Тито бр.77 Свети Николе radiosvn@on.net.mk 032/444-631
ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга Албански јазик ул. Кузман Шапкарев бр.12, Струга rtvdrini@gmail.com 072 690 913
075 478 881
ПЛЕЈ РАДИО Струга Друштво за телекомуникации и радиодифузија  ПЛЕЈ РАДИО Струга ДООЕЛ Македонски јазик ул.„Маршал Тито“ б.б. (Градски пазар Струга) miniradiostruga@yahoo.com; info@playfm.mk 077/886-314
РАДИОРРАПИ Друштво за вршење на радиодифузна дејност радио на локално ниво РАДИО РРАПИ Општина Струга  ДООЕЛ Албански јазик кеј 8-ми Ноември бр.20, 6330 Струга radiorapi@yahoo.com 046/780-107
РА Експрес Трговско радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица Македонски јазик ул.Ленинова бр.1, Струмица ekspresradiostrumica@yahoo.com; ekspresradio93@yahoo.com 034/345-131
РА Хит Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ Струмица Македонски јазик ул.Ристо Ќурчиев бр.14/4 Струмица hit_radio_strumica@yahoo.com 034/340-908
РА Блета Трговско радиодифузно друштво БЛЕТА ДООЕЛ Тетово Албански јазик ул.ГТЦ ЛОК.бр.2-5/Тетово radiobleta.101@hotmail.com 044/336-666
РА Кисс Трговско радиодифузно друштво РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово Македонски јазик ул. Благоја Тоска бр.10, Тетово radiokiss@t-home.mk 044/334-565
РА Плус Форте Трговско радио дифузно друштво ПЛУС ФОРТЕ ДООЕЛ Тетово Македонски јазик ул.Маршал Тито бр.36, Тетово plussforte@yahoo.com 044/339-010
РА Фама Трговско радио дифузно друштво РАДИО ФАМА ДОО Тетово Албански јазик ул.Киро Ристовски – Дрнц бр.14/1 Тетово radiofama10@gmail.com; ilijaz@radiofama.org 044/332-584
РА Ред ФМ Трговско радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово Албански, јазик ул. Браќа Миладинови 97 400А 1/3, Тетово radioredfm@yahoo.com 044/350-090
ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип  Македонски јазик ул.Ванчо Прке бр.88 Штип angelsfm@live.com 032/607-600  032/607-500
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – Универзитет Гоце Делчев Штип Македонски јазик ул.Крсте Мисирков ББ Штип contact@ugd.edu.mk; ugdfm@ugd.edu.mk 032/550-091
РАДИО 102КА-ФМ
ДООЕЛ Струга
Трговско радиодифузно
друштво РАДИО 102КА-ФМ ДООЕЛ Струга
Македонски јазик ул. Маршал Тито бр.20/
Градски Пазар, на кат, Струга
radio102ka@gmail.com
info@102.mk
078 299 455
РАДИО МАРИЈА – БЛАГОВЕСТ Струмица Непрофитна радиодифузна установа РАДИО МАРИЈА- БЛАГОВЕСТ Струмица Македонски јазик ул. Климент Охридски бр.236 Струмица radiomarijablagovest@gmail.com 078 375 144
078 432 851