Home » Тендери за рекламни услуги » Општина Охрид бара услуги за закуп на медиа простор

Општина Охрид бара услуги за закуп на медиа простор

Назив на договорниот орган: Општина Охрид

Предмет на договорот за јавна набавка: Закуп на простор за објавување на огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во печатено гласило-дневен весник на македонски и албански јазик

Проценета вредност без ДДВ: 240.000,00 ден.

Критериум за доделување на договор: Најниска цена

Понудите да се достават најдоцна до: 10.01.2014 во 13.00 часот

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=71ecbdf5-59b0-4f2f-b1af-1bda674bfbc9

Автор Борис Ефтимовски

Борис е маркетинг и ПР професионалец, основач на Маркетинг365. Во своето работно портфолио, вклучува работни ангажмани за повеќе домашни и интернационални мали, средни и големи компании каде бил вклучен како маркетинг/ПР менаџер или консултант. Доколку Ви е потребна асистенција или консултација за Вашите маркетинг, ПР или продажни активности пишете му на: boris@marketing365.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365