Тендери за рекламни услуги

АЕКОМ објавува тендер за раководење со медиумска кампања, организирање со настани и промотивни материјали

Програмата за македонска иницијатива за подршка (МСИ) е заинтересиран за партнерство со македонски фирми за (1) давање на услуги во...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5