#MKAgencyLife

#MKAgencyLife во време на криза: Потребно е да се направи адаптација на содржината, повторно таа да е релевантна и да допира до публиката! (Vol.3)

Пишува: ИРА БАБИЌ, Brand Union Ира Бабиќ Полни 2 недели тимот на Brand Union активно, редовно, совесно ги завршува секојдневните...

Read more