Home » Во фокусот » Накратко со Катарина Прибичевиќ, директорката за стратешко планирање во McCann Белград

Накратко со Катарина Прибичевиќ, директорката за стратешко планирање во McCann Белград

Катарина Прибичевиќ, директорката за стратешко планирање во агенцијата McCann Белград беше еден од говорниците на минатонеделниот маркетинг спектакал – Marketing Kingdom кој во организација на македонската агенција The P World, се оддржа во Белград.

Катарина беше дел од панелот “Поврзувањето како обврска на брендвите: стари вести или потенцијал за иднина?“ па накратко пренесуваме некои од нејзините размисли на дискутираните теми:

Катарина Прибичевиќ

Катарина Прибичевиќ

1 Се занимавате со истражување на движењето на трендовите во Србија и регинот. Со што Србија и регионот се слични односно различни, и кои пет трендови ќе ја обележат 2015 година?

Катарина Прибичевиќ: Големите културни разлики во рамките на регионот, но истовремено и сличните општествено политички движења, направија регионот да биде многу изедначен, а пазарите меѓусебно доста слични. Ми се чини дека во голем број на случаи, регионот може да се набљудува како еден пазар, во контекст на најосновните потреби на потрошувачите, со зачувување на културно релевантните локалитети. Како што реков, ова се однесува на голем број на категории, но не на сите. Постојат индустрии и категории на производи кои се тесно поврзани со културолошките карактеристики на одредена територија или се под зголемено влијание на психо-социјалните фактори на тоа поднебје.

Кога зборуваме за клучните трендови за 2015 година, морам да напоменам дека некои трендови кои ги идентификувавме уште во 2012 и 2013 година, остануваат доминантни:

  1. Едноставноста како императив – Директно, просто, лесно – како решение, како израз, како потреба.
  2. Контрола – Потреба која е последица на кризни времиња и неизвесност – да се знае, владее, да се контролираат околностите, услугите, животот.
  3. Брендовите се нови институции – Се повеќе преземање одговорност за прашања од општо општествено значење од страна на брендовите.
  4. Конвергенција – Конвергенцијата на потребите кај потрошувачите ја условува и потребата на брендовите за поврзување на услугите, производите, за меѓу категориска соработка, како на најдобар начин би се одговорило на потребите. Овде постои и под тренд кој подразбира ‘дополнителна вредност како дел од стандардната понуда’ (попуст или поклон).
  5. ТВ како дел од контекстот, а не центар Multiscreening како навика, предизвика поделба на вниманието, каде што дури екранот на паметниот телефон станува центар а ТВ екранот позадина.

2. Како се креира WOW стратегија на комуникација на некој бренд и дали компаниите по секоја цена мораат да применуваат нови трендови како би биле успешни на пазарот? 

Катарина Прибичевиќ: WOW стратегија во различни категории и во различни моменти на времето немаат исти правила. Во таа смисла, особено е тешко да се даде единствен одговор на ова прашање. Сепак, она што можам да кажам е дека денес најуспешните комуникациски стратегии се оние кои во својот центар го имаат човекот (потрошувачот, купувачот, корисникот) и кои на јасен начин нудат едноставни решенија или едноставни пораки. Комуникациските стратегии кои на брендовите им овозможуваат автентичен емотивен однос со човекот или на јасен начин му се ставаат во ‘служба’ – ставајќи ја во центар својата функционалност, се WOW комуникациски стратегии. Во врска со тоа е и слепото следење на трендовите. Кога е нејасна функцијата, односно бессмислена употребата на трендот, немаме успешен случај. Затоа е важно да се стават лицата од интерес во центерот на размислувањето. Само така можеме да процениме колку сме релевантни, односно колку е трендот релевантен.

 

3. Панелот кој агенцијата McCann Белград го организираше на првиот ден на конференцијата Marketing Kingdom  беше  наречен „ Поврзувањето како обврска на брендовите: стари вести или потенцијал за иднина?“ Како според Вас домашните брендови се носат со споменатата тема и дали се спремни да ги прифатат трендовите?

Катарина Прибичевиќ: Поврзувањето веќе не е тренд. Поврзувањето е потреба на потрошувачите, а со самото тоа и обврска на брендовите (за да не потребаат одговори).Се чини дека некои брендови таа потреба за поврзување сеуште ја толкуваат на ниво на трендовите и тоа е пропуст поради кој само тие ќе изгубат. За среќа има добри примери од различни индустрии кадешто овај поим навистина е идентификуван како реална потреба, па во поставувањето на самите маркетинг планови однапред се планира одговор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365