Tag: Ако си од Хрватска

Balcannes

Balcannes Top 25 |Ако си од Хрватска

Маркетинг365 ги претставува најдобрите 25 регионални кампањи во изборот на регионаната креативна ревија Balcannes. Редоследот на презентираните кампањи е по азбучен ред. ...