Tag: Здружение на лекари по општа – семејна медицина

Заврши едномесечната кампања на компанијата „Варус“ и Здружението на лекари – за подигнување на свеста за предијабетес и дијабетес

Заврши едномесечната кампања на компанијата „Варус“, агент на Мерк, Германија,  и Здружението на лекари по општа - семејна медицина, како ...

Kомпанијата „Варус“ и Здружението на лекари по општа – семејна медицина во кампања за подигнување на свеста за предијабетес и дијабетес

Компанијата „Варус“, овластен застапник во РС Македонија на водечката научно-технолошка фармацевтска компанија „Мерк“, Германија во соработка со Здружението на лекари ...