Tag: имплементација

Извор:http://design4users.com/

Улогата на креирање на текстуални содржини во процесот на дизајнирање на кориснички интерфејс

"Зборовите" се познати како универзален механизам со неверојатна функционалност. Кога станува збор за корисничкиот интерфејс покрај визуелниот дел, текстот е ...