Tag: Координативното тело за интелектуална сопственост

Со заштита на правата од интелектуална сопственост го унапредуваме креативниот потенцијал во државата

Се одржа првата седница на Координативното тело за интелектуална сопственост, формирано според препораките од релевантните европски и меѓународни тела и ...