Tag: Организација за економска соработка и развој (ОЕЦД)

Извештајот на ОЕЦД за децата во дигиталното опкружување го наведува рекламирањето како една од опасностите

„Штетни“ маркетинг практики со кои се соочуваат децата се негативното рекламирање, маркетинг со инфлуенсери, наградните игри на огласувачите и игрите ...