Tag: отворена средба

Prepoznaj sprechi diskriminacija

Отворена средба на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација со граѓанскиот сектор и локалните институции во Гостивар

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) продолжува со остварување отворени средби со претставниците на граѓанскиот сектор и институциите ...