Tag: Светски ден на вранецот

Светски ден на вранецот 2022: Глобалната препознатливост на вината од овој регион зависи од производство на квалитетно грозје по светски стандарди и заедничкиот настап

Во организација на Здружението „Вина од Македонија“ и партнерите од „Балканската винска мрежа”, по четврти пат, македонските и регионалните производители ...