Tag: Светски ден на дијабетес

Kомпанијата „Варус“ и Здружението на лекари по општа – семејна медицина во кампања за подигнување на свеста за предијабетес и дијабетес

Компанијата „Варус“, овластен застапник во РС Македонија на водечката научно-технолошка фармацевтска компанија „Мерк“, Германија во соработка со Здружението на лекари ...