Tag: слобода на изразување

Web

Зачувување на слободата на изразување на медиумите и информирање при олеснување на глобалната здравствена криза

Слободата на изразување и информирање и слободата на медиуимите се клучни за фукнционирање на вистинско демоктратско општество и продолжуваат да ...