Tag: спонзорирање

Спонзорството – како ПР алатка

Спонзорството, разгледувано од аспект на ПР алатка, спаѓа во еден од поновите облици кои им стојат на располагање на компаниите за комуницирање со определена целна група до ...