Tag: студирање

????????????????????????????????????

Интервју со Маја Кузмановска, директорка на БАС: „Промените кои секојдневно се случуваат бараат нови профили на менаџери кои успешно ќе се прилагодат на современите барања“

Вчера објавивме информација дека Бизнис Академија Смилевски (БАС) воведуваат нова програма за прв циклус на студии по маркетинг менаџмент, па ...