Tag: Сузан Ничовски

Последниот ден од Самиот Македонија2025 исполнет со инспиративни дискусии за претприемништво, лидерство и иновации

Претприемништво, непроценливата вредност на вработените за успехот на еден бизнис, младите и иновациите, беа главните теми на последниот ден од ...