Tag: тесакам

Микро кампања, tesakam.mk

Винарска визба “Тиквеш“ по повод на празникот на виното и љубовта, 14 февруари, го лансираше микро-сајтот www.tesakam.mk. Сите кои сакаат да ...