Tag: Тинк тенк Аналитика

Тинк Тенк Аналитика: 84% од студентите поминуваат повеќе од 3 до 4 часа онлајн секој ден, сајбер булингот е присутен и мора да се спречи

Тинк Тенк Аналитика денеска ги презентираше анализите од истражувањето за „Сајбер безбедност за младите: Зголемување на свеста и унапредување на ...