Tag: УСЈЕ

Цементарница УСЈЕ еден од предводниците во следење на ЕСГ пристапот за деловно управување

Декарбонизација и дигитализација, работно окружување што овозможува раст, позитивно локално влијание и одговорно управување со ресурсите, се четирите клучни столба ...

УСЈЕ продолжува со инвестиции согласно највисоките ЕСГ стандарди – вложени над 6 милиони евра во иновации и развој

Развој на компанијата, заедницата и засегнатите страни останува врвен прироритет на Цементарница УСЈЕ АД Скопје. Само минатата година во развој, ...

Проектот „Соработка за поквалитетно образование и кариерни можности“ на УСЈЕ доби национална награда за Најдобра општествена одговорна практика

Во категоријата „Односи со зедницата“ за проектот „Соработка за поквалитетно образование и кариерни можности“ Цементарница УСЈЕ АД Скопје доби признание ...