Tag: фемструација

„Менструација“ станува „фемструација“? Дали Македонија ќе го усвои европскиот термин или македонистите ќе го транскрибираат во „женструација“?

По објавување на информацијата дека највлијателните женските лоби здруженија од Европа се изборија за менување на зборот „менструација“ во „фемструација“ ...