Tag: Цеце и Марко

 Школа за водители

Оваа забавна програма пред се има едукативен карактер бидејќи за време на истата предвидено е да се совладаат основните новинарски ...