Tag: Чепетер4

Евалуацијата – прв чекор во поставувањето на здрава основа за остварување на успех!

Пишува:  Неда Темелковска Аницин, ПР експерт во Чептер4, дипломиран психолог, магистер по социјална работа. Неда Темелковска Аницин Правиме ли евалуација на вработените? Прашање ...