Tag: Interreg BalkanMed

Заврши проектот Иноплатформа со лансирање на веб алатки за подобрување на иновативните проекти на малите и средни претпријатија

ИноПлатформа, проект под лидерство на Центарот за Управување со знаење од Република  Македонија, поддржан преку Interreg BalkanMed програмата на Европската Унија, ...