Tag: #InTheMoodFor Real Summer

#InTheMoodFor Real Summer

Лето, плажа, море, ситен песок меѓу прстите .. но не, не, ова е тепих! Оваа година, се подготвивме за летото ...