Tag: Labena Ventures

Голем интерес на отворениот повик на Labena Ventures – 120 проекти од 29 држави на ЕУ и регионот се пријавиле на повикот, 5 се од Македонија

Labena Ventures, првиот регионален акцелератор во областа на медицината, биотехнологијата, фармацијата и здравството, кој обезбедува пристап до инвестиции од вкупно ...