Tag: #TaniTregoj

#СегаКажувам #КадеНеОдам – кампања за подигнување на свеста за сексуалното вознемирување на јавен простор

Кампањата претставува своевидно продолжување на минатогодишната кампања кога се споделуваат лични приказни за сексуална злоупотреба или принуда од позиција на ...