Home » Во фокусот » WARC го објави новиот Извештај за глобалните трендови во огласувањето фокусиран на принтот и дигиталното издаваштво

WARC го објави новиот Извештај за глобалните трендови во огласувањето фокусиран на принтот и дигиталното издаваштво

Комбинираните приходи на печатените брендови во светот на глобално ниво опадна до 27,8 милијарди долари во периодот помеѓу 2012 и 2017 година, при што порастот на приходите од тиражите и дигиталното огласување не е доволен за да се ублажи падот на 40,1 милијарди долари во налози за принт огласи во овој период. Издавачите сега се обидуваат да ги диверзифицираат своите деловни модели за да го балансираат дефицитот, според неодамнешниот Извештај за глобалните трендови во огласувањето (Global Ad Trends), составен од WARC.

Печатот (печатено рекламирање и тиражот на весниците) сè уште генерира повеќе од 90% од приходите за новинските брендови во светот, иако поголемиот дел од него, денес доаѓа од самиот тираж. Приходите од тиражот растеа на глобално ниво за околу 1,6% секоја година, а од 80,4 милијарди долари во 2012 година пораснаа на околу 86,8 милијарди долари во 2017 година (57,5% од вкупниот износ) . Печатеното огласување, кое некогаш беше главен извор на приходи, сега носи 33,2% од вкупниот износ.

Уделот на дигиталното огласување во приходите на новинските брендови расте, но сè уште не е доволен да го анулира падот на страната на принтот. Приходите од дигиталните реклами (10,1 милијарди долари во 2017 година, од кои 4,7 милијарди долари во САД) сега носат дополнителни 6,7% во вкупниот приход, додека дигиталните претплати даваат само 2,6%.

Една четвртина од испитаниците во неодамнешното истражување WAN-IFRA верува дека нетрадиционалните извори на приходи (со исклучок на принт тиражот, претплатата и огласувањето) моментално се застапени со помалку од 10% од вкупниот приход. Повеќето од нив (21%) сметаат дека до 2022 година нетрадиционалните извори ќе придонесат меѓу 31% и 40%. Тимовите за брендирани содржини (како што се Guardian Labs, WSJ Custom Studios и T Brand Studio) станаа редовна појава во новинските агенции, а партнерствата со компании за препораки на содржини (како што Outbrain и Taboola) се се`почести.

Кога станува збор за социјалните мрежи, повеќето издавачи велат дека нивната главна цел за работа со Фејсбук е да ја користат оваа платформа како дистрибутер на содржини. Насочувањето кон нова публика и градење на свеста за брендот, се исто така меѓу клучните цели, каде се истакнуваат димензиите на оваа социјална мрежа.

Во просек, 26,7% од потрошувачите споделуваат информации онлајн, а овој процент варира од 43,0% во Бразил до 8,0% во Јапонија минатата година. Сепак, 53% од испитаниците не можат да се сетат на името на брендот на весникот на кој се упатени преку социјалните медиуми. Покрај анонимноста, издавачите имаат мала контрола врз целокупното искуство на гледање на корисниците, а монетизацијата на таквата публика е исто така значаен проблем.

Фејсбук неодамна направи промени во алгоритмот за сервисирање на содржини, кој сега дава помал приоритет на видео содржини и содржини од медиуми. Овој потег ја загрози стратегијата на многу медиуми да се свртат кон видеото, која имаше за цел да генерира повеќе приходи од реклами преку нетекстуални формати.

Извештајот за глобалните трендови во огласувањето (Global Ad Trends), составен од WARC дава ажурирани увиди во огласувањето, податоците и трендовите од светот на огласувањето, а е достапен исклучиво со претлата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365