Home » Extra 5 » “Што гледаш?” – кампања за борба против трговијата со луѓе на „Отворена порта“

“Што гледаш?” – кампања за борба против трговијата со луѓе на „Отворена порта“

Колку и да изгледа неверојатно, трговијата со луѓе сè уште постои во модерното општество. И покрај сите напори за да се спречи таа е реалност во Република Македонија. Последните истражувања покажуваат дека бројката на лица со кои се тргува е многу поголема од официјалната. Минатата година во Македонија 6 лица беа идентификувани како жртви на трговија со луѓе, додека во соседните држави се идентификувани 100 до 150 лица. Најголемиот број од жртвите на трговијата со луѓе се жени и девојчиња. Сите жртви од минатата година се од женски пол, од кои три се малолетнички и три возрасни лица. Пет од жртвите се со македонско државјанство и само една е со странско државјанство. Пет од нив биле сексуално злоставувани и една била присилена на брак.

За да ја подигнеме свеста и да ги охрабриме оние кои што се засегнати од овој проблем  Отворена порта (La Strada) организира кампања со која што ќе се обиде повторно да го актуелизира прашањето за трговија со луѓе.

Едномесечната кампањата ШТО ГЛЕДАШ? БИДИ НИВНИОТ ГЛАС! на Отворена порта е насочена кон севкупната јавност и има за цел да ја подигне јавната свест и да ги поттикне граѓаните да побараат совет, информација и да пријават трговија со луѓе. Кампањата започнува со караван низ средни училишта од неколку градови низ Македонија како Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Куманово, Штип, Гевгелија и финално во Скопје. Дополнително, различни превентивни активности ќе се спроведуваат на фреквентни локации и ќе се дистрибуираат превентивни материјали. Отворена Порта ќе повика личности од јавниот живот да се вклучат и да дадат своја поддршка на активностите.

„Отворена Порта во 2002 година ја отвори првата и единствена, бесплатна СОС телефонска линија во државата, која е специјализирана за информирање, превенирање и интервенција во случаи на трговија со луѓе. На оваа линија обезбедено е совет, информација, заштита и упатување на вкупно 3114 лица кои се јавиле. Како единствен обезбедувач на помош за тргуваните лица, Отворена Порта преку програмата за социјална асистенција од 2005 година има обезбедено сместување, медицинска, правна и психосоцијална помош, вклучување во образование и стручно оспособување на 135 лица,“ истакна извршниот директор на Отворена порта, Јасмина Рајковска. Таа додаде дека организацијата спроведува холистички пристап во третирањето на овој проблем преку превенција и едукација, директна помош и поддршка и градење на политики и стратегии.

Рајковска ги повика сите кои се соочиле со трговијата со луѓе да се јават на телефонскиот број: 0800 11 11 1

Следете ја кампањата и нејзините активности на Facebook:OpenGateMacedonia

#ШтоГледаш?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365