Tag: земјоделство

Конференција за предизвиците и решенијата за развој на земјоделството и прехранбената индустрија во регионот

М6 Едукативeн центар, во партнерство со Амбасадата на Република Италија, организира конференција посветена на земјоделското производство и прехранбената индустрија. Конференцијата ...

Рурална Коалиција: Ефикасна дигитализација во земјоделството е важен предуслов за негов понатамошен развој!

Рурална Коалиција, како водечка национална организација која делува на полето развој на руралните средини и земјоделието, составена од 50 локални ...