Tag: канали за комуникација

Програми за лојалност: секој начин е добар начин за да се стигне до корисниците

Потрошувачите зголемено бараат различни методи за комуницирање. Потрошувачите сега бараат варијации на начини за комуникација со програмите за лојалност.Новните преференци ...