Tag: тендери

Македонска Асоцијација на Агенции за Маркетинг

Стручните здруженија за пазарно комуницирање препорачуваат: огласувачите да повикуваат најмногу 4 маркетинг агенции на питчовите

Препораката се однесува на завршната фаза на повиците за учество на конкурс која бара значителен финансиски ангажман, како и ангажирање ...

Владата ќе реализира кампања за промоција на здравиот живот и значењето и влијанието на редовната и зголемена физичка активност

Владата на Република Македонија ќе реализира интегрирана маркетинг кампања за поттикнување на населението за водење севкупен здрав живот, како и ...