Tag: учесници

Работилница, презентација на успешни македонски практики, размена на креативни идеи – на вториот ден на Меѓународниот форум за креативни индустрии

Работилници, презентации на успешни практики, претставување на таленти и креативни идеи помеѓу учесниците, ова е дел од програмата на вториот ...